Ring oss på 41028000 for mer informasjon

.

.


Vintermøte 2018


Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF) er en interesseorganisasjon for alle som driver med, eller interesserer seg for dagkirurgi, fag, logistikk og organisering. Medlemmene, ca 400, er anestesileger, og kirurger, spesialsykepleiere innen anestesi, operasjon og intensiv, samt autoriserte sykepleiere, helse- og sykehus - ledere på flere nivåer og annet helsepersonell. Formålet er å fremme dagkirurgikonseptet med pasientsikkerhet og effektivitet i fokus. Vi er opptatt av økonomi og utvikling og bidrar til våre politikere og helseadministratorer med kunnskap og meninger.

Vi arrangerer årlig vårt vintermøte. En populær arena for diskusjoner og for å skape nettverk for utvikling og samarbeid, samt lære av hverandres feil og suksesser. Vi inviterer også relevante utstillere til å vise ny teknologi og nytt utstyr.

NORDAF er, sammen med over 20 andre land, en del av i den internasjonale organisasjonen IAAS (International Assosiation for Ambulatory Surgery) som arrangerer verdenskongress annethvert år; og forøvrig jobber aktivt med å fremme dagkirurgi generelt og som et verktøy til kirurgi også for verdens fattige.


Vi ønsker velkommen til:

VINTERMØTE - 21. GANG


Påmelding vintermøte: www.ksci.no og www.nordaf.no

Quality Hotel Expo, FORNEBU - OSLO
Se hotellet her >

Fredag 12. og lørdag 13. januar, 2018

Styret i NORDAF har nok en gang gleden av å invitere alle medlemmer og andre interesserte til vintermøte!
Formålet med møtet er å gi alle som er opptatt av dagkirurgi et møtested og oppdatering innen faglige emner. Vi har også i år en stor gruppe av utstillere som gir oss muligheten til å se nyheter og holde kontakten ved like.

Møtet i januar 2018 vil gi et bredt tilbud til alle interesserte og som vanlig fokusere på aktuell politikk og rammevilkår for dagkirurgi, oppdatering innen aktuelle faglige emner og et skråblikk til å løfte stemningen.

Fredag: Den politiske formiddag vil belyse tema innenfor spesialisthelsetjenesten nå og i fremtiden, samt følge opp arbeidet fra fjorårets tema om endring av DRG- takster for dagkirurgi. Etter lunsj blir det en smakebit fra internasjonale tema og for øvrig er tiden viet til forskning og kvalitet. Avsluttende sesjon fredag blir en time med underholdning til ettertanke.- også denne gangen.

Som vanlig er det generalforsamling som vi oppfordrer alle medlemmer til å møte på, det er her dere kan påvirke vårt arbeid framover og gi deres innspill til ønsket fokus for oss i styret.

Tradisjonen tro blir det så kongressmiddag, underholdning, musikk og dans. Vi vil oppfordre flest mulig til å overnatte og delta på festmiddagen fredag kveld.

Lørdag: Vi fortsetter de faste temaene: ’Når ting (nesten) går galt’, frie foredrag og nye muligheter og trender i dagkirurgien. Disse to temaene blir alltid godt mottatt av deltagerne og mange av foredragene i løpet av årene har bidratt til viktige rutine og prosedyreendringer i mange dagkirurgiske enheter, til beste for pasientopplevelser og økt pasientsikkerhet. Vi setter av tid til diskusjon, slik at dette kan fungere som et levende forum med menigs- og erfarings- utveksling.

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss dersom dere har opplevelser med ting som (nesten) går galt som vi andre kan lære av; eller om dere ønsker å bidra med frie foredrag. Bjarte Askeland bas@bbb.no, Eli Lundemo Øieren elilundemo@gmail.com, Berit Karin Helland brhl@ahus.no, Mariann Aaland maal@ahus.no . Vi får så en oppdatering på nye trender i dagkirurgi.

Lørdagen avsluttes med lunsj for de som har bestilt dette.

På vegne av styret ønsker jeg dere alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
For Styret
Mariann Aaland


- Oppdatert program pr 11.01.18
 Last ned program 

Påmelding til Vintermøte 2018 

Påmelding deltaker


Påmelding utstiller