Ring oss på 41028000 for mer informasjon

Lenker

Du vil finne mange lenker (pekere) til andre nettsteder av antatt interesse for oss som bedriver dagkirurgi.
Både fra Norge og Norden, men også fra ellers i verden.
De viktigste (subjektivt beste) vil bli kort omtalt.Informasjonsvideo: Barn som skal til anestesi 

Se video. (Norsk / english version / Somali version)INTERNASJONALE DAGKIRURGISKE LENKER

BADS British Association of Day Surgery
Svensk Dagkirurgisk Forening  
IAAS  (International Association of Ambulatory Surgery)
IAAS-kongress Brisbane 2009
IAAS-kongress København 2011
SAMBA (The Society of Ambulatory Anaesthesia)
Ambulatory Surgery (tidsskriftet)
Dansk Selskab for dagkirurgi
EuroSIVA (organisasjon for intravenøs anestesi i Europa) EuroSIVA 

ANDRE LENKER

Norsk Anestesiologisk Forening
Surgical Outcome Investigation Exchange
Hardin (omfattende samling medisinske ressurser) 
Elektroniske tidsskrifter på web 
EPOC (del av Cochrane Foundation rettet mot organisering av praksis)  
CHS - National center for Health Statistics) Hospital Discharge and Ambulatory Surgery Data. Amerikansk offentlig helsedatabase inkludert sykehusstatistikk
New York School of Regional Anesthesia