Ring oss på 41028000 for mer informasjon

Stipender

Hvordan søke Nordaf-StipendNordaf sitt Reisestipend


Trenger du inspirasjon i ditt dagkirurgiske arbeid. Så har du muligheten for å søke støtte til kurs, seminar, en studietur eller annet kreativt formål som kan bidra til å gi deg ny «input» og kunnskap innen feltet dagkirurgi.
To ganger i året deler Nordaf ut 3 reisestipend à kr 5000.

Søknadsfrist er 20/5 og 20/11.


Vi ønsker en begrunnet søknad, hvor du forteller oss hvorfor akkurat du bør reise på kurs/konferanse.
Denne sendes til styret i Nordaf v/ styremedlem Nina Myhre på mail: nina.myhre@siv.no

Skjema for søknad til " Reisestipend fra Nordaf.”

Vi har utarbeidet et lite skjema som skal gjøre det lettere for dere som søker stipend. Det er viktig for oss i Nordaf  å velge riktige kandidater for våre reisestipend og av den grunn ønsker vi at du gir oss grunnlaget for at det er akkurat du som skal få stipend fra oss.
Bruk litt tid på søknaden så skal vi se om det er du som blir den heldige!
Lykke til, så ser vi frem imot å velge akkurat deg.

Last ned skjema her >

Husk å skrive hvilket sykehus du jobber på, din mailadresse, privatadresse og telefonnummer .

Betingelsen for å motta stipend er at det sendes en rapport til Nyhetsbrevet etterpå og at søkeren er medlem i Nordaf. Rapporten sendes til styrets leder.

Alle stipender er personlige og kan ikke gis bort til andre.

Last ned skrivet som PDF